Nadere uitleg E-zone

Curaçao kent momenteel een tientallen E-Zones
Om als bedrijf van de lage 2% belastingheffing te kunnen profiteren moet het bedrijf de E-status verwerven en zich, na het verkrijgen daarvan, binnen 6 maanden vestigen in een van de erkende E-Zones. Kurason Tust verzorgt de aanvraag van de vergunning of deze kan worden aangevraagd door de exploitant van de E-Zone binnen welke het bedrijf zich wil vestigen. De vergunning is aan bepaalde voorwaarden gebonden.

Een E-Zone exploitant brengt voor de vestiging in de E-Zone bij de N.V. een bedrag per jaar in rekening. De prijzen variëren en lopen van Euro 600,00 tot Euro 3000,00 per jaar, afhankelijk van de behoefte. Naarmate er meer “substance” wordt gehuurd, stijgen de kosten. Soms is alleen domicilie verlening voldoende of plaatsing van een (rack)server.

Het voeren van de directie over de vennootschap wordt meestal vanuit het trustkantoor verzorgt. Het trustkantoor verzorgt ook de fiscale aangiften, vergunningen en eilandbijdragen.