De E-zones

Per 3 maart 2001 is op de Nederlandse Antillen de Landsverordening Vrije Zones 1975 vervangen door de Landsverordening economische zones 2000 (LEZ). De LEZ biedt een fiscale faciliteit voor internationale commerciële activiteiten op het gebied van handel, dienstverlening en specifieke e-commerce. De Economische Zone (E-zone).

De E-zonewetgeving van Curaçao betreft op het buitenland gerichte handelsactiviteiten en dienstverlening. Met dienstverlening wordt bedoeld:

  1. onderhoud en reparatie in de E-zone aan goederen die eigendom zijn van niet-ingezeten ondernemingen;
  2. onderhoud en reparatie aan buiten de Antillen gelegen machines en ander materiaal met in de E-zone gelegen goederen;
  3. andere vormen van op het buitenland en op andere vennootschappen gevestigd in de E-zone gerichte dienstverlening, daaronder nieuwe in de internationale sfeer te plaatsen handels- en handelsondersteunende activiteiten die met of ten behoeve van elektronische communicatie- en informatiemogelijkheden kunnen worden verricht.